Vysokohorská turistika – jak se správně pojistit

Vysokohorská turistika je aktivita plná dobrodružství, která vás může zavést do dechberoucích výšek s úžasnými výhledy a nádhernou přírodou. Ať už se chystáte zdolávat vrcholy Alp, Himálají nebo jiných horských masivů, rozhodně byste neměli opomenout kvalitní a především vhodné pojištění. V dnešním článku si povíme, jak se na takovou výpravu pojistit a na co při zřizování pojistky rozhodně nezapomenout. 

Co je vysokohorská turistika?

Než se můžeme začít bavit o jednotlivých druzích pojistných produktů, v prvé řadě si definujeme, co horská turistika vlastně je. Na rozdíl od běžné horské turistiky, která se věnuje pohybu po vyznačených stezkách v horských oblastech bez nutnosti speciálního horolezeckého vybavení a s důrazem na 100% bezpečnost při nadmořské výšce do 3 000 m n. m., vysokohorská turistika posouvá hranice bezpečnosti. 

Vysokohorská turistika je definována jako aktivita v nadmořských výškách přesahujících 3 000 metrů, často vyžadující speciální vybavení a techniky pro bezpečný pohyb v extrémních horských podmínkách, jako jsou ledovce, sněhové hřebeny a vysoké štíty. Vyžaduje pokročilé dovednosti v horolezectví, schopnost navigace v náročném terénu a přizpůsobení se proměnlivým a často nepředvídatelným povětrnostním podmínkám. Rozděluje se na několik typů podle náročnosti a zaměření – patří sem nejen zmíněná vysokohorská turistika, ale i ferraty, horolezectví a alpinismus.

S rostoucí nadmořskou výškou i nástrahami, které vás cestou potkají, tak roste také riziko nehody, zranění či jiné nebezpečné situace, která bude vyžadovat zásah horské služby či hospitalizaci. Pojištění pro vysokohorskou turistiku by tak mělo pokrývat nejen základní lékařské výdaje, ale také specifické rizika, jako jsou náklady na záchranu v případě úrazu nebo jiných nečekaných událostí. Výběr správného pojištění vyžaduje pečlivé zvážení všech možných rizik a porovnání nabídek od různých pojišťoven, aby pojistné krytí odpovídalo specifikům a potřebám dané aktivity.

Jaké zvolit pojištění?

Od výšky, do které se chystáte lézt, či náročnosti trasy, se odvíjí typ úrazového pojištění, bez kterého se na své výpravě neobejdete. Pokud vyrážíte na méně náročnou trasu do 3 000 metrů nad mořem, která nezahrnuje horolezectví či ferraty, vystačíte si s klasickým cestovním pojištěním. Vysokohorská turistika se však zpravidla řadí mezi rizikové či extrémní sporty, a s klasickým cestovním pojištěním tak v případě snahy o proplacení nákladů na léčbu či výjezd horské služby nemusíte uspět.

Nezbývá než najít pojišťovnu, která tento typ sportů pojistí. Přestože dnes již najdeme pojišťovny, které mají pojištění pro vysokohorskou turistiku v nabídce, je nutné počítat s o poznání vyšší cenou pojistky.

Na co myslet při zřizování pojištění?

Jak již bylo řečeno, v prvé řadě si ověřte, že daná pojistka skutečně zahrnuje turistiku nad 3 000 metrů nad mořem a konkrétní aktivity, které se chystáte provozovat, jako například horolezectví či zdolávání ferrat. Pokud se chystáte do ještě větších výšek, respektive nad 5 000 metrů nad mořem, může se stát, že vás pojišťovny zcela odmítnout pojistit. V těchto případech je mnohdy vyžadováno členství v turistických nebo horolezeckých svazech, které mají s pojišťovnami uzavřené rámcové smlouvy​.

Dalším důležitým aspektem je nastavení pojistných limitů, tedy maximálních částek, které vám pojišťovna vyplatí v případě pojistné události. Vzhledem k tomu, že záchranné akce v horách mohou být velmi nákladné, je nutné, aby vaše pojistné krytí tyto potenciální náklady pokrývalo. Některé pojišťovny mohou dokonce vyžadovat specifické krytí pro pátrací akce​. V neposlední řadě si pečlivě přečtěte případné výluky – příklad budiž požití alkoholu nebo jiných omamných látek, které může vést k výluce z plnění pojistné události​.

Slovo závěrem

Na závěr je důležité zdůraznit, že kromě kvalitního pojištění je pro bezpečnou vysokohorskou turistiku nezbytné také adekvátní vybavení, včetně vhodné obuvi, oblečení, batohu, orientačních pomůcek a lékárničky. Velmi užitečný článek o pojištění na hory sepsala Kristýna Vondrová z Rixo.cz. Článek si můžeme přečíst zde. Správná příprava a respektování hranic vlastních schopností jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti v horách, neméně důležité je také sledovat aktuální počasí a podmínky v terénu a mít plán pro nouzové situace. Zkrátka a dobře, bezpečnost by měla být vždy na prvním místě bez ohledu na zřízené pojištění!

Napsat komentář

Emailová adresa nebude zveřejněna a nebude uložena do žádné marketingové databáze.
Vyžadované informace jsou označeny *.

X